Danh mục sản phẩm

tin tức

Thư viện

Quảng cáo

Gà nòi

DSC06074

Gà nòi ND-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC06046

Gà nòi NB-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC06040

Gà nòi NK-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC06022

Gà nòi NC-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC06001

Gà nòi NV-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC05994

Gà nòi NX - 12

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC05986

Gà nòi NC - 17

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.35 Kg

DSC05978

Gà nòi ND - 04

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05968

Gà nòi NC - 16

Giá: 1.700.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC05961

Gà nòi NX - 11

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05947

Gà nòi NC - 15

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.35 Kg

DSC059

Gà nòi NC - 14

Giá: 2.200.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.35 Kg

DSC05931

Gà nòi NQ - 003

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC05902

Gà nòi NC - 13

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05911

Gà nòi ND - 04

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05892

Gà nòi ND - 03

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05867

Gà nòi NX-010

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,6 Kg

DSC05876

Gà nòi NX-009

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 3 Kg

DSC05810

Gà nòi NX-008

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.8 Kg

DSC05804

Gà nòi NX-007

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.45 Kg

DSC05801

Gà nòi NV-006

Giá: 2.200.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC05783_1385351827

Gà nòi NV-005

Giá: 2.200.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.8 Kg

DSC05860

Gà nòi NQ-002

Giá: 2.200.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05827

Gà nòi NC-12

Giá: 1.700.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.35 Kg

1 2 3