Danh mục sản phẩm

tin tức

Thư viện

Quảng cáo

Gà nòi

DSC05835

Gà nòi NC-11

Giá: 1.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.35 Kg

DSC05851

Gà nòi NC-10

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05760

Gà nòi NCH-009

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.2 Kg

DSC05734

Gà nòi NX-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05671

Gà nòi ND-03

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05721

Gà nòi NC-09

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC056871

Gà nòi NC-08

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.2 Kg

DSC05623

Gà nòi NX-05

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

dauga

Gà nòi NK-05

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05574

Gà nòi NV-004

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05564

Gà nòi NX-01

Giá: 4.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 3 Kg

DSC05557

Gà nòi NV-003

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05545

Gà nòi NK-02

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05540

Gà nòi NK-01

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05491

Gà nòi NC-07

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,7 Kg

DSC05160

Gà nòi NV-01

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,4 Kg

DSC05205

Gà nòi ND-02

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,5 Kg

DSC05180

Gà nòi ND-01

Giá: 5.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,5 Kg

DSC05009

Gà nòi NX-003

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC04972

Gà nòi NX-002

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC04934

Gà nòi NX-001

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC04995

Gà nòi NV-002

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC04984

Gà nòi NC-001

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC04930

Gà nòi NQ-001

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

1 2 3