tin tức

Thư viện

Quảng cáo

Kiến thức gà đá, gà chọi

Sách tướng gà đá - Đạo kê diễn nghĩa ( Hồi 1 ) [15/11/2013]

Bình giải: Mộng Lang - Minh họa: Độc Cô Cầu Hòa - Từ website ganoi.com
 
 
1. Hậu biên yến quản đồng hành 

Hậu biên đồng hành tức là Hậu Biên Tiên Lộ. Hàng biên và hàng hậu cùng song song đi xuống, cuối cùng hàng hậu tấp vào hàng biên cùng đi xuống ngón ngoại. Đây là gà quý.

 

 

 

2. Giáp Long Chi Tự Điềm Lành Hữu Linh 

Vảy Giáp Long đóng ở ngón thới. Vảy có hình cánh bướm hoặc từa tựa vảy rồng nên được gọi là giáp long. Loại thần kê này chuyên dùng móng làm trảo để điểm vào mắt địch.

 
 
 

3. Âm minh thư đoản tài tình.

4. Âm minh hùng đoản thanh vang hổ gầm. 

5. Hổ gầm khẩu chớ lặng câm.

6. Hoặc rung khẩu hạ biết ra vẹn toàn. 

-Âm minh thư đoản là tiếng gáy thanh, rít mà ngắn ở tiếng ngân cuối. Cũng là loại gà có tài.
-Âm minh hùng đoản là tiếng gáy mạnh mà ngắn ở tiếng ngân cuối. Tiếng gáy có âm thanh như cọp rống. Khi gà gáy mạnh và tiếng gáy kết thúc ngắn gọn thì đó là gà dữ. 
- Gà gáy phải há lớn miệng mới tốt. Ngậm miệng lặng câm không tốt. 
- Khi gáy mỏ dưới không rung mới tốt. Rung thì cũng chưa vẹn toàn.
 

7. Vậy thời cho rõ đừng oan.

8. Kẻo mà hay phản "Đạo Kê" là thường. 

9. Xem gà ta phải cho tường, 

-Người xưa xem phép đá gà là Ðạo vì nó đòi hỏi sự thông suốt kê kinh. Ðoạn này xác quyết sự chính xác của kinh và quy sự thất bại vào người xem kinh chưa thông suốt. 
 
 

10. Rõ ràng "hoa thới" một đường thẳng ngay. 

11. Nội lên tiếp ứng nào hay.

12. Có mà "giáp độc" chận ngay là tài. 

- "Hoa Thới" tức là Thới Hoa Ðăng. Vảy của ngón thới không ngưng lại ở chậu mà chạy thẳng lên tới cựa rõ ràng thắng tắp thì gọi là Hoa Thới. 
- Vảy của ngón nội không ngưng ở chậu mà chạy thẳng lên tiếp ứng với Thới Hoa Ðăng tạo thành ngã ba và nhập một đi thẳng tới cựa. 
- Cả hai hàng vảy này bị Ðộc giáp chặn lại tại cựa. Vảy độc giáp ở hàng Quách là một vảy lớn hả mồm ngậm chiếc vảy cuối cùng của Hoa Ðăng. 
Lưu ý: vảy Ðộc giáp không phải là một liên giáp mà chỉ là một vảy lớn.
 
 

13. Chận rồi còn thể là hai. 

14. Chấn trên giữ dưới thế hoài phải phân. 

15. "Thần hổ đệ nhất" nên cân

 
Đoạn này mô tả vảy "Đệ Nhất Thần Hổ Đao". 
- Vảy ĐNTHĐ là đại giáp nội đóng tại hàng Quách, tức là liên giáp bao gồm ba vảy. 
- ĐNTHĐ hả miệng ngậm chiếc vảy cuối cùng của Thới Hoa Đăng đi lên vì thế vảy này đóng trên cựa 1 ly. 
- ĐNTHĐ phải đóng cả hai chân. 
Gà có vảy này được liệt vào hạng "Linh Kê".
 

Mời bạn tham khảo thêm các dinh dưỡng cực bổ:

Các ý kiến

guiy[27/11/2013]

chau thay phuong phap nuoi ga trong 14 ngay rat hay.ma sao chau tim mua loai thuoc aminoplex o cac hieu thuoc thu y ko co vay .nho cac chu chi dan

(giap hoang tranh)

Ý kiến của các bạn như thế nào???