bài viết mới nhất

gà đá

đá gà

luật pháp về đá gà

luật đá gà

KHOẢNH KHẮC "MÁU CHIẾN"

Khi chiến đấu, kẻ thua cuộc bỏ chạy mà không truy sát – ấy là đức Nhân.

Đầu có mào (mũ), lông luôn óng mượt – đó là đức Lễ.

Tìm thấy mồi thì tục tục gọi đàn, không bao giờ đánh gà mái, gà con – ấy là đức Nghĩa.

Không sợ kẻ mạnh hơn, quyết chiến đến cùng – ấy là đức Dũng.

Sáng nào cũng dậy vỗ cách gáy ò ó o chào Mặt trời – đó là đức Tín.

Năm Dậu

Năm Dậu

Sư kê với hơn 60 năm kinh nghiệm kinh qua gà chọi